Εκδόσεις Supremum

Λίγα Λόγια για τις εκδόσεις Supremum

Η πρόσφατη εκδοτική παρέμβαση του Βασίλη Κουγιουμτσιάδη έρχεται ως ολοκλήρωση της τριαντάχρονης πορείας του στη Μαθηματική Εκπαίδευση. Με καινούργιο εφεξής όχημα τις εκδόσεις supremum που στόχο έχουν την πιο ουσιαστική και την πιο επαγγελματική παρέμβαση στις επιστημονικές εκδόσεις και όχι μόνο.
Με σεβασμό πρωτίστως στον Συγγραφέα και στα συγγραφικά του δικαιώματα, σε μια περίοδο που κυριαρχεί η στυγνή αντίληψη του κέρδους και η εξευτελιστική αμοιβή του παραγωγού του έργου. Στην εποχή της λεηλασίας της πνευματικής  δημιουργίας και της ασύστολης λογοκλοπής, η μόνη γραμμή άμυνας που υπάρχει, είναι το Βιβλίο. Οτιδήποτε τυπώνεται και δεν δημοσιεύεται ηλεκτρονικά, είναι από τη φύση του το αναλογικό ανάχωμα των Συγγραφέων, απέναντι στην λαίλαπα της «μοντέρνας αντιγραφής» που εξυφαίνεται από την υποτιθέμενη «έξυπνη μηχανή». Έτσι εμείς στις εκδόσεις supremum, επιμένουμε να είμαστε ρομαντικοί, στα χνάρια των πρώτων τυπογράφων, προσηλωμένοι στην Αρχή, ότι ένα Μαθηματικό Κείμενο, πρωτίστως είναι μια πρωτοπόρα καλλιτεχνική δημιουργία και έτσι ακριβώς πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους τους συντελεστές παραγωγής, διάθεσης και μελέτης Μαθηματικών Συγγραμμάτων.