Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση – τόμος Γ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κωδικός προϊόντος: 0771fc6f0f4c-1

Original price was: 30,00€.Current price is: 27,00€.

Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση , τόμος Γ

Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση , τόμος Γ

Η τελευταία επανάληψη στα Ολοκληρώματα θα είναι και η καλύτερη!!

• 672 Σελίδες που έχουν τα πάντα!
• 280 παράγουσες αναλυτικά επεξεργασμένες και κατάλληλα ομαδοποιημένες ώστε ο αναγνώστης να ανακαλύπτει τον τρόπο σκέψης για την εύρεση τους.
• Τα αντίστοιχα Ορισμένα Ολοκληρώματα για άμεση εξάσκηση.
• 28 Λυμένα παραδείγματα στην Παραγοντική Ολοκλήρωση
• 24 Λυμένα παραδείγματα στην Αλλαγή Μεταβλητής
• Ανισοτικές Σχέσεις στα Ολοκληρώματα που εξηγούν γιατί το κάθε φράγμα είναι το καλύτερο και τα κριτήρια με τα οποία το επιλέγουμε είτε είναι άνω ή κάτω φράγμα.
• 21 Θεωρητικές Ασκήσεις απαραίτητες για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων
• Εφαρμογές του Ορισμένου Ολοκληρώματος σε όλα τα πεδία εφαρμογής του.
• 35 Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις στα Εμβαδά που καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
• 10 Επαναληπτικά Θέματα (Γ και Δ)
• 5 Νέα Γενικά Διαγωνίσματα σε όλη την ύλη
• Από τις εκδόσεις Supremum